Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Duminică, 28 Mai 2023
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Ședințele Consiliului Local pot fi urmărite în direct(live) în ziua ședinței începând cu ora de la care are loc ședința pe
Pagina oficială de Facebook a CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU

Înregistrările ședințelor le găsiți ulterior și în lista cu Procesele verbale de ședință
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

ANUNȚ : Conform, LEGii nr. 123 din 15 mai 2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pana la data de 20 noiembrie 2023 se pot depune cereri la primărie, in vederea obținerii titlului de proprietate pentru persoanele fizice in următoarele condiții:
Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:
a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.
Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 29.05.2023
Informare : Ajutor de minims pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi
Informare : Ajutor de minims pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum
INVITAȚIE DE PARTICIPARE: Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție centru comunitar multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală - REST DE EXECUTAT(DOCUMENTAȚIE, CAIET DE SARCINI,FORMULARE)
ANUNȚ : UAT Orașul Geoagiu în conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) din O.U.G. nr. 34 /2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aduce la cunoștință publică faptul că începând cu data de 15.05.2023 se suspenda concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante . Mai multe informații despre concursurile suspendate puteți citi aici.
Anunţ privind vânzarea prin licitaţie publică a unor terenuri, proprietate privată a orașului Geoagiu
ANUNȚ privind încasarea taxei de salubrizare in luna MAI 2023
CENTRALIZATOR FINAL La concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
REZULTATUL PROBEI INTERVIU La concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 10.05.2023
REZULTATUL PROBEI SCRISE La examenul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 08.05.2023
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - consilier, clasa I, gradul profesional superior ID 573512 – Compartimentul Implementare Proiecte din aparatul de specialitate al primarului orasului Geoagiu.
PROCES – VERBAL DE SELECȚIE Încheiat astăzi 03.05.2023 în urma selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - referent, clasa III, gradul profesional principal Compartiment Registrul Agricol, Serviciul Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate al primarului orasului Geoagiu
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - consilier, clasa I, gradul profesional debutant (ID 572382) – Compartiment Cadastru din cadrul Serviciul Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Geoagiu.
CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad superior ID 486433 în cadrul Compartimentului Buget, Financiar din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu, din data de 02.05.2023
A N U N Ț : Orașul Geoagiu, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează: DENUMIREA POSTULUI: inspector, gr. IA ; NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant;NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție;COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Biroul Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu;DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână;PERIOADA: nedeterminată
Lista nominală a solicitanților care in anul 2023 au acces la locuințe disponibile pentru tineri, construite prin A.N.L. în orașul Geoagiu
Grafic de colectare deșeuri aprilie-mai 2023
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu, modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului - pe anul 2022
ANUNȚ : CLUB DE ROBOTICĂ
Informare privind obligațiile deținătorilor de câini
ANUNȚ: In ultima zi lucratoare din fiecare luna incasarile si relațiile cu publicul la biroul impozite si taxe se efectuează pana la ora 10.
Procedură de sistem : comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
Impozitul pe clădiri - Ghid ilustrativ
Cum plătim impozitul pe clădire - Ghid ilustrativ


Mai multe anunțuri

Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
Procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local
Dispoziții ale Primarului

HCL nr.74 din 08/05/2023 - privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Realizare conductă de aducțiune pentru sistemul de alimentare cu apă din satul Bozeș, oraș Geoagiu, judetul Hunedoara”
HCL nr.73 din 08/05/2023 - privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare în cartierul La Luncă, sat Renghet, oraș Geoagiu, judetul Hunedoara"
HCL nr.72 din 08/05/2023 - privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare pe strada Raului, oraș Geoagiu, judetul Hunedoara"
HCL nr.71 din 08/05/2023 - privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de alimentare cu apa oras Geoagiu strada Raului, strada Calea Romanilor (DJ705), sat Renghet, judetul Hunedoara
HCL nr.70 din 08/05/2023 - privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GEOAGIU BAI DIN STRADA PINULUI LA STRADA FEREDEULUI, ORAS GEOAGIU JUDETUL HUNEDOARA"

Economie

în construcție...

bannerantidrog

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 8,30-16,30
Marți : 8,30-16,30
Miercuri : 8,30-16,30
Joi : 8,30-18,30
Vineri : 8,30-16,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech