Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Duminică, 14 Aprilie 2024
A+ R A-

Legislație

 • Constitutia Romaniei
 • Legea 215/2001-republicata privind administratia publica locala
 • Legea 195/2006 Legea-cadru a descentralizarii
 • Legea 189/1999-republicata privind exercitarea intiativei legislative de catre cetateni Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ
 • Ordonanta de urgenta 27/2003- modificata privind aprobarea tacita
 • Legea 51/2006-republicata privind serviciile comunitare de utilitati publice Legea 188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici
 • Hotararea 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
 • Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • Ordonanta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea 571/2003-Codul fiscal
 • Legea 61/1991-republicata pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • Legea 114/1996-modificata si completata-Legea locuintei
 • Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • Legea 18/1991-republicata Legea fondului funciar
 • Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Leqii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Leqii nr. 169/1997
 • Legea 247/2005 privind reforma în domeniiie proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*
 • Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Legea 448/2006-republicata privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea 350/2006- Legea tinerilor
 • Legea 50/1991-republicata privind autorizarea executărli lucrărilor de construcţii
 • Ordonanta de Urgenta 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • Legea 273/2006 privind finantele publice locale
 • Legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 53, Codul Muncii
 • OUG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 16/1996-a Arhivelor Nationale
 • Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in domeniul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
 • Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice
 • OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale
 • Legea 393/2004 privind Statutul alesilor Iocali
 • OG 28/2008, privind registrul agricol, consolidata in 2009 Legea 114/1996, republicata, legea locuintei
 • Legea asistentei sociale- nr 292/2011
 • Legea 17/2000 privind asistenta persoanelor varstnice
 • Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului actualizata Legea 217/2010 privind prevenirea si combaterea violentei in familie
 • Legea 60/1993, republicata, alocatia de stat pentru copii
 • Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familieie, actualizata
 • OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, actualizata Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Hotarari ale Consiliului Local Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 7,30-16,00
Marți : 7,30-16,00
Miercuri : 7,30-16,00
Joi : 7,30-16,00
Vineri : 7,30-13,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech