Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Duminică, 28 Mai 2023
A+ R A-

Consultare publică

Selectați anul :


Registrul Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2023

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
24-04-202368PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 68 / 2023 privind aprobarea participării orașului Geoagiu în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediuprimar
27-03-202349PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 49/2023 privind participarea orașului Geoagiu, judetul Hunedoara la parteneriatul LEADER al Grupului de Actiune Locala „Asociația Sargetia Gal 1” in scopul elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, pentru perioada 2023-2027 in vederea sustinerii proiectelor din Planul National Strategic PAC (2023-2027)primar
27-03-202348PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 48 / 2023 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și a amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2024primar
15-03-202337PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 37/2023 privind aprobarea încheierii Actelor adiționale nr. 12 și nr. 13 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009 și modificarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizareprimar
15-03-202336PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 36 /2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru (Bârcea Mare), județul Hunedoara nr. 44/167/10.10.2022, precum și mandatarea Președintelui ADI SMID HD să semneze actul adiționalprimar
15-03-202335PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 35/2023 privind aprobarea Actului Adițional al Documentul de Poziție (DP) privind modul de implementare al proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Hunedoara” primar
02-03-202331PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 31 / 2023 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Orașului Geoagiu pentru anul 2023primar
01-03-202330PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30/2023 privind participarea UAT Orașul Geoagiu, judetul Hunedoara la parteneriatul LEADER al Asociatiei ,,Grupul de Actiune din Zona Vailor Ampoiului si Muresului,, in scopul elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, pentru perioada 2023-2027 in vederea sustinerii proiectelor din Planul National Strategic PACprimar
09-02-202323PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 23/2023 privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T ORAȘUL GEOAGIU şi ASOCIAŢIA „SALVITAL” Hunedoaraprimar
09-02-202322PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 22 / 2023 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificareprimar
09-02-202321PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 21 / 2023 privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor și a fondului de accesibilizare pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiuprimar
09-02-202320PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 20 / 2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
09-02-202319PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 19 / 2023 privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu, pentru anul de producție 2023primar
06-02-202317PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 17/2023 privind aprobarea Documentelor suport și a Documentatiei pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect : ”Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara, mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze contractul de delegare primar
06-02-202316PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 16 / 2023 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare din judeţul Hunedoara - 2023 primar
06-02-202315PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 15/2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor in județul Hunedoara și a Planului tarifar pentru serviciile de salubrizare al județului Hunedoara primar
25-01-202313PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 13/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din orasul Geoagiuprimar
12-01-20237PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 7 / 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2023primar
09-01-20231PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 1 /2023 privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2023primar

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 8,30-16,30
Marți : 8,30-16,30
Miercuri : 8,30-16,30
Joi : 8,30-18,30
Vineri : 8,30-16,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech