Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Duminică, 28 Mai 2023
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2023

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
08-05-202374privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Realizare conductă de aducțiune pentru sistemul de alimentare cu apă din satul Bozeș, oraș Geoagiu, judetul Hunedoara”primar
08-05-202373privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare în cartierul La Luncă, sat Renghet, oraș Geoagiu, judetul Hunedoara"primar
08-05-202372privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare pe strada Raului, oraș Geoagiu, judetul Hunedoara"primar
08-05-202371privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de alimentare cu apa oras Geoagiu strada Raului, strada Calea Romanilor (DJ705), sat Renghet, judetul Hunedoaraprimar
08-05-202370privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GEOAGIU BAI DIN STRADA PINULUI LA STRADA FEREDEULUI, ORAS GEOAGIU JUDETUL HUNEDOARA"primar
08-05-202369privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor destinate închirierii pentru tineri, în anul 2023, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în orașul Geoagiuprimar
08-05-202368privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU MEDICAL – orasul Geoagiu, jud. Hunedoara”primar
08-05-202367privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul ”CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU MEDICAL – orasul Geoagiu, jud. Hunedoara”primar
28-04-202366privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Reabilitare si modernizare drumuri din interiorul localitatii, sat Gelmar, oras Geoagiu, judetul Hunedoara"primar
28-04-202365privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Geoagiuprimar
28-04-202364privind alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans modern „The Power” a Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu la Concursul Național de Dans ”Blacksea Dance Star”, în perioada 23 – 26 iunie 2023primar
28-04-202363privind participarea orașului Geoagiu, judetul Hunedoara la parteneriatul LEADER al Grupului de Actiune Locala „Asociația Sargetia Gal 1” in scopul elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, pentru perioada 2023-2027 in vederea sustinerii proiectelor din Planul National Strategic PAC (2023-2027)primar
28-04-202362privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai 2023 – iulie 2023primar
28-04-202361privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul Iprimar
28-04-202360privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 95 mp înscris în CF 69181 Geoagiu, nr. cadastral 69181, categoria de folosință ”curți-construcții”, proprietate privată a orașului Geoagiu, situat în intravilanul orașului Geoagiu, județ Hunedoara, strada Râuluiprimar
28-04-202359privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 142 mp înscris în CF 69180 Geoagiu, nr. cadastral 69180, categoria de folosință ”curți-construcții”, proprietate privată a orașului Geoagiu, situat în intravilanul orașului Geoagiu, județ Hunedoara, strada Râuluiprimar
28-04-202358privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 310 mp înscris în CF 69258 Geoagiu, nr. cadastral 69258, categoria de folosință ”arabil”, proprietate privată a orașului Geoagiu, situat în intravilanul orașului Geoagiu, județ Hunedoara, strada Independențeiprimar
28-04-202357privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 301 mp, proprietatea privată a orașului Geoagiu, înscris în CF 60288 Geoagiu, către proprietarul construcției edificate pe acest terenprimar
28-04-202356privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 286 mp, proprietatea privată a orașului Geoagiu, înscris în CF 61864 Geoagiu, către proprietarul construcției edificate pe acest terenprimar
28-04-202355privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 287 mp, proprietatea privată a orașului Geoagiu, înscris în CF 61280 Geoagiu, către proprietarul construcției edificate pe acest terenprimar
28-04-202354privind modificarea HCL Geoagiu nr. 38/30.03.2023 pentru acordarea de scutiri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor membrii cooperatori din orasul Geoagiuprimar
28-04-202353privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să beneficieze de reducerea cu 50% a preţului final al gazelor naturale, conform OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioareprimar
28-04-202352privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să beneficieze de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice, conform OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioareprimar
28-04-202351privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și a amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2024primar
25-04-202350privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiuprimar
25-04-202349 privind revocarea art. 4 din HCL Geoagiu nr. 37/30.03.2023 pentru aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, str. Calea Romanilor, jud. Hunedoara, înscris în CF 68848 Geoagiuprimar
25-04-202348 privind aprobarea participării orașului Geoagiu în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediuprimar
03-04-202347privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A. în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR Componenta C15 Educație Investitia 1 Construirea Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului pentru obiectivul de investițiiprimar
30-03-202345privind aprobarea actualizării cuantumului chiriei pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite de Agenția Națională de Locuințe în Oraşul Geoagiu, aflate în administrarea Consiliului local Geoagiu primar
30-03-202344privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului cultural- artistic ”Geoagiu în straie de sărbătoare”primar
30-03-202343privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Orașului Geoagiu pentru anul 2023primar
30-03-202342privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii pentru tineri, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe primar
30-03-202341privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2023primar
30-03-202340privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2022primar
30-03-202339privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local primar
30-03-202338privind acordarea de scutiri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor membrii cooperatori din orasul Geoagiuprimar
30-03-202337 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, str. Calea Romanilor, jud. Hunedoara, înscris în CF 68848 Geoagiuprimar
30-03-202336privind aprobarea încheierii Actelor adiționale nr. 12 și nr. 13 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009 și modificarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizareprimar
30-03-202335privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru (Bârcea Mare), județul Hunedoara nr. 44/167/10.10.2022, precum și mandatarea Președintelui ADI SMID HD să semneze actul adiționalprimar
30-03-202334privind aprobarea Actului Adițional al Documentul de Poziție (DP) privind modul de implementare al proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Hunedoara” primar
15-03-202333privind participarea Orasului Geoagiu in cadrul proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial din orașul Geoagiu, județul Hunedoara”, in vederea solicitarii unei finantari nerambursabile in cadrul PNRR C15 – Educație, Investitia 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare primar
15-03-202332privind aprobarea achiziționării echipamentului de dans pentru membrii Trupei de dans modern „The Power” a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” din orașul Geoagiu, judetul Hunedoaraprimar
15-03-202331privind aprobarea Devizului General actualizat, al obiectivului de investiții ,,BAZA SPORTIVA ORAS GEOAGIU, JUD. HUNEDOARA’’primar
28-02-202330privind stabilirea regimului juridic al imobilului înscris în CF 66960 Geoagiu, situat în intravilanul satului Bozeș, nr. 74, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara primar
28-02-202329 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, str. Independenței, jud. Hunedoara, înscris în CF 68761 Geoagiuprimar
28-02-202328privind scoaterea din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, din proprietatea privată a oraşului Geoagiuprimar
28-02-202327privind scoaterea din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, aflate în patrimoniul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiuprimar
28-02-202326privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1505 mp înscris în CF 69030 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, în vederea amenajării unei exploatatii agricoleprimar
28-02-202325privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T ORAȘUL GEOAGIU şi ASOCIAŢIA „SALVITAL” Hunedoaraprimar
28-02-202324privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificareprimar
28-02-202323privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor și a fondului de accesibilizare pentru terenurile cu vegetație forestieră, proprietatea publică a orașului Geoagiuprimar
28-02-202322privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
28-02-202321privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu, pentru anul de producție 2023primar
28-02-202320privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din orasul Geoagiuprimar
16-02-202319privind aprobarea Documentelor suport și a Documentatiei pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect : ”Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara, mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze contractul de delegare primar
16-02-202318privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare din judeţul Hunedoara - 2023 primar
16-02-202317privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor in județul Hunedoara și a Planului tarifar pentru serviciile de salubrizare al județului Hunedoara primar
16-02-202316privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 16.02.2023primar
30-01-202315privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita si incheierea unui contract de comodat pentru spatiul in care își desfășoară activitatea Poliția Stațiunii Geoagiuprimar
30-01-202314privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2023primar
30-01-202313privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Geoagiuprimar
30-01-202312privind completarea HCL Geoagiu nr. 151/20.12.2022 privind acordarea unor scutiri de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuință din blocurile ANL din orașul Geoagiuprimar
30-01-202311privind acordarea unui sprijin financiar pentru orașul Bucovăț din Republica Moldova, în vederea implementării proiectului investițional „Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, intreținere a spațiilor verzi“primar
30-01-202310privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru dezvoltarea sectorului turistic din unitatile administrativ-teritoriale: Madaras – judetul Bihor, Geoagiu – judetul Hunedoara, Nehoiu – judetul Buzau si Babadag – judetul Tulcea, precum si desemnarea reprezentantilor orasului Geoagiu in comisia de implementare a acestuia primar
30-01-20239privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2023/2024primar
30-01-20238privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 primar
30-01-20237privind alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local al orasului Geoagiu pentru acordarea unui ajutor de urgență primar
30-01-20236privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată in semestrul II al anului 2022primar
30-01-20235privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2023, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare primar
30-01-20234privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2023, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membruprimar
30-01-20233privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al oraşului Geoagiu pe anul 2023primar
30-01-20232privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2023primar
30-01-20231privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2023 – aprilie 2023primar

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 8,30-16,30
Marți : 8,30-16,30
Miercuri : 8,30-16,30
Joi : 8,30-18,30
Vineri : 8,30-16,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech