Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Vineri, 15 Octombrie 2021
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2021

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
29-09-202194privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2021primar
29-09-202193privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2021primar
29-09-202192privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Geoagiuprimar
29-09-202191privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul localității Geoagiu, având număr cadastral 63314, în două parcele, respectiv CF 68526 în suprafață de 10608 mp și CF 68527 în suprafață de 12399 mpprimar
29-09-202189privind soluționarea plângerii prealabila depusă SC ELIS AGREGATE SRLprimar
29-09-202188privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională, respectiv de creștere a gradului de acces al cetățenilor la ședințele de interes public cu privire la activitatea Primăriei Orașului Geoagiu .primar
31-08-202187 privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului sportiv Campionatul Național de Table și Backgammonprimar
31-08-202186privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II al anului 2021primar
31-08-202185privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul localității Geoagiu, având număr cadastral 65236, în două parcele, respectiv CF 68504 în suprafață de 4421 mp și CF 68505 în suprafață de 83913 mpprimar
31-08-202184privind aprobarea înființării unor servicii sociale în cadrul Direcție de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționareprimar
31-08-202183privind actualizarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanismprimar
31-08-202182privind soluționarea cererii de revocare a HCL Geoagiu nr. 35/2018 și a HCL Geoagiu nr. 49/2018 privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului în orașul Geoagiuprimar
31-08-202181 privind aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru “ Extindere construcţie existentă P, construcţie multifuncţională P, branşamente utilităţi” în oraş Geoagiu, str. Teilor, nr. 2, jud. Hunedoara beneficiar: ASOCIAŢIA “PE LUNCĂ” AJUTOARE UMANITARE ROMÂNIA, CIF 30355323primar
31-08-202180privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare, transfer și sortare actualizate.primar
31-08-202179privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august - octombrie 2021primar
29-07-202178 privind acordarea “ Diplomei de Aur” şi a unei prestații sociale financiare în cuantum de 200 lei, din bugetul local pe anul 2021, cuplurilor din Geoagiu care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptăprimar
29-07-202177 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Geoagiuprimar
29-07-202176 privind completarea și modificarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2021primar
29-07-202175privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2021primar
29-07-202174 privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului cultural - istoric ”Să-i cunoaștem pe străbunii noștri daco-romani”primar
29-07-202173 privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului cultural ”Zilele orașului Geoagiu - Festivalul de Folclor al Românilor de Pretutindeni „ Ileana Rus”primar
29-07-202172privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2021, datorată de orașul Geoagiu, județul Hunedoara la Asociaţia Națională a Stațiunilor Balneare și Balneoclimaterice din România, în care are calitate de membruprimar
29-07-202171privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în extravilanul oraşului Geoagiu, sat Aurel Vlaicu, Pășunea Mică, jud. Hunedoara, înscris în CF 67543 Geoagiu primar
29-07-202170privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al orașului Geoagiuprimar
29-07-202169 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2021primar
29-07-202168privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2021primar
28-06-202167privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea implementării unui sistem de transformare a deșeurilor în energieprimar
28-06-202166privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 750/ 29.11.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 195.191,15 lei in vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 195.191,15 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului „ Reabilitare teren de sport Geoagiu Băi, jud. Hunedoara ”primar
28-06-202165privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 748/ 28.11.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 217.454,12 lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 217.454,12 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Centru comunitar multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală”primar
28-06-202164privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului cultural-artistic organizat în data de 27.06.2021, prilejuit de sărbătorirea Zilei Aviației în satul Aurel Vlaicu, oraș Geoagiu, județul Hunedoaraprimar
28-06-202163privind alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans modern „The Power”a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu la Festivalul de Dans ”New Star Festival București 2021 ”primar
28-06-202162privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2021primar
28-06-202161privind desemnarea reprezentantului orașului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota în Adunarea Generala a Acționarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiuprimar
27-05-202160privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL pentru “PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE” în oraş Geoagiu, sat Aurel Vlaicu, jud. Hunedoara, beneficiar: S.C BITCO SOFT S.R.L., CUI RO 16542822primar
27-05-202159privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT orașul Geoagiu în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,primar
27-05-202158privind aprobarea plăţii, în calitate de membru, a unei contribuții de 0,34 lei/locuitor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare al Deșeurilor”, județul Hunedoara pentru elaborarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale SMID, județul Hunedoara și a caietelor de sarciniprimar
27-05-202157privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificareprimar
27-05-202156privind aprobarea Devizului General actualizat pentru investiţia “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”primar
27-05-202155privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Geoagiuprimar
27-05-202154privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022primar
27-05-202153privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022primar
27-05-202152privind anularea obligațiilor bugetare și scăderea din evidența contabilă a debitorului Composesoratul Bozeș, asociație radiată din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Orăștieprimar
27-05-202151privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020primar
27-05-202150privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020primar
27-05-202149privind aprobarea preluării din administrarea Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu a autoturismului LOGAN, cu nr. de înmatriculare HD 06 KNTprimar
27-05-202148privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului teren și construcție, înscris în CF 63856 Geoagiuprimar
27-05-202147privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2020/2021primar
27-05-202146privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Bogdan Petru - Tiberiuprimar
20-04-202145privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al orasului primar
20-04-202144privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiuprimar
20-04-202143privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2021, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membruprimar
20-04-202142privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2021primar
20-04-202141privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2021primar
20-04-202140privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2021primar
20-04-202139privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) primar
20-04-202138privind modificarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al ORAȘULUI GEOAGIU nr. 3/98/28.02.2019primar
20-04-202137privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 324 mp, proprietatea privată a orașului Geoagiu, înscris în CF 60689 Geoagiu, către proprietarii construcției edificate pe acest terenprimar
20-04-202136privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din orasul Geoagiuprimar
20-04-202135privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul Ial anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiprimar
20-04-202134privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai - iulie 2021 primar
29-03-202133privind aprobarea trecerii terenului înscris în CF 60739 Geoagiu din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiuprimar
29-03-202132privind trecerea unor imobile din domeniul privat in domeniul public al orasului Geoagiu primar
29-03-202131privind scoaterea din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, din proprietatea privată a oraşului Geoagiuprimar
29-03-202130privind stabilirea ca fiind inoportună înființarea unor activități în cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Geoagiuprimar
29-03-202129privind aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren, proprietatea privată a orașului Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste terenuriprimar
29-03-202128privind stabilirea cuantumului unei burse si a numărului burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în semestrul II al anului școlar 2020 - 2021primar
29-03-202127privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să beneficieze de reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale, conform OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioareprimar
29-03-202126privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare și transfer actualizate.primar
29-03-202125privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor, serviciilor și direcțiilor publice din subordinea Consiliului Local Geoagiuprimar
29-03-202124privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiuprimar
29-03-202123privind modul de întocmire, completare și ținere la zi a registrului agricol primar
17-02-202122privind inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Geoagiuprimar
17-02-202121privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al orașului Geoagiu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020primar
28-01-202120privind aprobarea tarifului anual pentru serviciul de acces la conducta de apă brută a sistemului public de alimentare cu apă potabilă din satul Bozeșprimar
28-01-202119privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiuprimar
28-01-202118privind modificarea componenței Comisiei Sociale de Analiza si Solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL si a Comisiei Sociale de Analiza si Solutionare a contestatiilor privind analiza cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL, in baza Legii nr. 152/1998primar
28-01-202117privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu si ai comunitatii locale în cadrul Comitetul Director și aprobarea organigramei si statului de funcții al Clubului Sportiv ”Gloria” al oraşului Geoagiuprimar
28-01-202116privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al Direcției de Asistență Socială Geoagiuprimar
28-01-202115privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiuprimar
28-01-202114privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificareprimar
28-01-202113privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
28-01-202112privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
28-01-202111privind aprobarea reducerii capitalului social la SC Serviciul Public SA Geoagiuprimar
28-01-202110privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020primar
28-01-20219privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2021, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare primar
28-01-20218privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată in semestrul II al anului 2020primar
28-01-20217privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiprimar
28-01-20216privind desemnarea reprezentantului Orașului Geoagiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” primar
28-01-20215privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2021/2022primar
28-01-20214privind avizarea contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Hunedoara și a încheierii acestuia între ADI S.I.G.D. Hunedoara și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP)primar
28-01-20213privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiuprimar
28-01-20212privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Branea Petru - Remusprimar
28-01-20211privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie - aprilie 2021 primar

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 8,30-16,30
Marți : 8,30-16,30
Miercuri : 8,30-16,30
Joi : 8,30-18,30
Vineri : 8,30-16,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech