Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Duminică, 26 Ianuarie 2020
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2019

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
30-12-2019161privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019primar
12-12-2019160privind completarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2019primar
12-12-2019159privind stabilirea cuantumului unei burse si a numarului burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în anul scolar 2019 - 2020primar
12-12-2019158privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiuprimar
12-12-2019157privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrul Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din evidența fiscalăprimar
12-12-2019156privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2020, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare primar
12-12-2019155privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu și prelungirea mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al SC Serviciul Public SA Geoagiuprimar
12-12-2019154privind acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2019 primar
12-12-2019153privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2019primar
12-12-2019152privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2019primar
04-12-2019432DISPOZITIA nr. 432 /2019 privind convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 12 decembrie 2019
29-11-2019151privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2019
29-11-2019151Anexa la HCL151/2019
29-11-2019150privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”
29-11-2019149privind aprobarea Devizului General actualizat pentru investiţia “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”
29-11-2019149Anexa la HCL 149/2019
29-11-2019148privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, în orașul Geoagiu
29-11-2019147privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii
29-11-2019147Anexa la HCL147/2019
29-11-2019146privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietatea privată a orașului Geoagiu în suprafață de 1035 mp, înscris în CF 66010 Geoagiu
29-11-2019145privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2019 – februarie 2020
29-11-20190PROCES – VERBAL Incheiat azi 29.11. 2019 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
19-11-2019144privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare, modernizare străzi oraș Geoagiu - sat Aurel Vlaicu”
19-11-2019143privind aprobarea Devizului General actualizat pentru investiţia “Reabilitare, modernizare străzi oraș Geoagiu - sat Aurel Vlaicu”
19-11-2019143Anexa la HCL 143/2019
19-11-2019142privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”
19-11-2019141privind aprobarea Devizului General actualizat pentru investiţia “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”
19-11-2019141Anexa la HCL 141/2019
19-11-20190PROCES – VERBAL Incheiat azi 19.11.2019 in sedinta extraordinara, de îndată, a Consiliului Local al orasului Geoagiu
14-11-2019140privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea unor acţiuni publice în luna decembrie 2019, cu prilejul sărbătorilor de iarnă
14-11-2019139privind aprobarea achiziționării de materiale și lucrări pentru refacerea locuințelor distruse de incendiu pe strada Muzicanților, oraș Geoagiu
14-11-2019138privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2019
14-11-2019138Anexa la HCL138/2019
14-11-20190PROCES – VERBAL Incheiat azi 14.11.2019 in sedinta extraordinara a Consiliului Local
31-10-2019137privind alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans modern „The Power” a Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu la Festivalul de Dans ”Bucharest Dance Festival 2019- Winter Edition”
31-10-2019136privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. III anul 2019
31-10-2019135privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2019
31-10-2019132privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Centru Comunitar Multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală” orașul Geoagiu, intravilan, județul Hunedoara
31-10-2019131privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din orasul Geoagiu
31-10-2019130privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiu
31-10-2019129privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în extravilanul oraşului Geoagiu, jud. Hunedoara, înscris în CF 63967 Geoagiu
31-10-2019128privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietatea privată a orașului Geoagiu în suprafață de 387 mp, înscris în CF 63308 Geoagiu
31-10-2019127privind aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren, proprietatea privată a orașului Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste terenuri
31-10-2019126privind completarea și modificarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2019
31-10-2019125privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2019
31-10-2019125Anexa la HCL
31-10-20190Proces Verbal Incheiat azi 31.10. 2019 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
22-10-2019388DISPOZITIA nr. 388 /2019 privind convocarea Consiliului local al orașului Geoagiu în ședință ordinară pentru data de 31 octombrie 2019; Proiectul ordini de zi a ședinței
26-09-2019338DISPOZITIA nr. 338 /2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral în vederea desfăşurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
25-09-2019124privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2019
25-09-2019123privind stabilirea consumului mediu de carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate în patrimoniul orașului Geoagiu
25-09-2019122privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu
25-09-2019121privind completarea HCL Geoagiu nr. 112 / 2019 privind aprobarea transmiterii în administrarea Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu a unor bunuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu
25-09-2019120privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2019
25-09-2019119privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019
25-09-20190PROCES – VERBAL Incheiat azi 25.09.2019 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
03-09-2019118privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2019
03-09-2019118Anexa la HCL118/2019
03-09-20190PROCES – VERBAL Incheiat azi 03.09.2019 in sedinta extraordinara, de îndată, a Consiliului Local al orasului Geoagiu
30-08-2019115privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu si in comisiile de specialitate
30-08-2019114privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu
30-08-2019114Anexa la HCL 114/2019
30-08-2019113privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2019
30-08-2019113Anexa la HCL 113/2019
30-08-2019112privind aprobarea transmiterii în administrarea Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu a unor bunuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu
30-08-2019111privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Geoagiu, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
30-08-2019110privind revocarea HCL Geoagiu nr. 83 / 2019 privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de salubrizare al județului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018
30-08-2019109privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului Geoagiu a terenului înscris in CF 65720 Geoagiu
30-08-2019108privind aprobarea trecerii terenului în cota parte de 417/437 înscris în CF 60935 Geoagiu din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu
30-08-2019107privind convocarea Adunarii Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu și numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății
30-08-2019106privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie – noiembrie 2019
30-08-2019105privind validarea mandatului de consilier local al domnului Branea Petru Remus
30-08-2019104privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei Opra Mirela - Maria
20-08-2019298DISPOZITIA nr. 298 / 2019 privind convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 30 august 2019
12-08-2019103privind modificarea HCL Geoagiu nr. 88 / 2019 privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
12-08-2019102privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului cultural ”Zilele orașului Geoagiu - Festivalul de Folclor al Românilor de Pretutindeni „ Ileana Rus”
12-08-2019101privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, în cadrul bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019
12-08-20190PROCES – VERBAL Incheiat azi 12.08.2019 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
31-07-201999privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu
31-07-201998privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu
31-07-201997privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 889 mp, înscris în CF 65786 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, către proprietarul construcției edificată pe acesta
31-07-201996privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. II anul 2019
31-07-201995privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2019 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019
31-07-201994privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
31-07-201993privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din orașul Geoagiu, pe semestrul I al anului 2019
31-07-201992privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Asociaților la ADI AQUA PREST Hunedoara, din data de 31.07.2019
31-07-2019100privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al orasului Geoagiu, domnilor dr. Bulugean Eugen și dr. Joikits Tiberiu
31-07-20190PROCES – VERBAL Incheiat azi 31.07.2019 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
22-07-2019279DISPOZITIA NR. 279 / 2019 privind convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 31 iulie 2019
28-06-201991privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului cultural- istoric ”Să-i cunoaștem pe străbunii noștri daco-romani”
28-06-201990privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu a terenului în cota-parte de 250/2652, înscris în CF 1099 Aurel Vlaicu
28-06-201989privind inventarierea în domeniul privat al orașului Geoagiu a imobilului construcție – casă de locuit, înscris în CF 1099 Aurel Vlaicu, nr. top. 302/5/1
28-06-201988privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
28-06-201987privind revocarea unor hotărâri adoptate de Consiliului local Geoagiu, care nu au produs efecte juridice
28-06-201986privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al SC Serviciul Public SA Geoagiu
28-06-201985privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de iluminat public la nivelul orașului Geoagiu
28-06-201984privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de iluminat public la nivelul orașului Geoagiu
28-06-201983privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de salubrizare al județului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018
28-06-201983Anexa la HCL83/2019
28-06-201982Privind aprobarea încadrării populației satelor ce aparțín municipiilor și orașelor în mediul rural, care va sta la baza aplicării noilor tarife de colectare, transport și depozitare a deseurilor municipale si similare de către operatorul serviciului public de salubrizare
28-06-201981privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare la nivelul orașului Geoagiu
28-06-201980privind infiintarea și organizarea serviciului de salubrizare a orașului Geoagiu
28-06-201979privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 2 parcele de teren, proprietate privată a orașului Geoagiu, situate în extravilanul satului Aurel Vlaicu
28-06-201978privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui număr de 22 loturi teren intravilan, proprietate privată a orașului Geoagiu, în vederea construirii de garaje
28-06-201977privind aprobarea predării către E-Distribuție Banat a capacității aferente cotei de participare echivalentă cu investiția eficientă și cedarea în folosință cu titlu gratuit a capacității energetice aferente cotei de participare a orașului Geoagiu referitoare la: Extindere rețele electrice de interes public în zona str. Calea Romanilor, bloc 1 și bloc 2 ANL – 30 apartamente, amplasată în intravilanul orașului Geoagiu și Extindere rețele electrice de interes public în zona strada Râului – 7 locuințe, amplasată în intravilanul orașului Geoagiu
28-06-201976privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ”Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice”
28-06-201975privind aprobarea Devizului General actualizat pentru investiţia "Construire pod pe Valea Homorodului spre acces şcoală în satul Homorod aparţinător UAT Geoagiu, județul Hunedoara"
28-06-201975Anexa la HCL75/2019
28-06-20190Incheiat azi 28.06.2019 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
18-06-2019255D I S P O Z I T I A nr. 255 / 2019 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 28.06.2019, ora 11,00
31-05-201974privind aprobarea Acordului de înfrățire între orașul Geoagiu, județul Hunedoara, România cu orașul Bucovăț, Raionul Strășeni, Republica Moldova
31-05-201973privind nivelul compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar, acordat membrilor Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta Geoagiu, pentru anul 2019
31-05-201972privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2019
31-05-201972Anrxa la HCL 72/2019
31-05-201971privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT pentru “ PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE” în oraş Geoagiu, jud. Hunedoara beneficiar: IGNA MARIA ANGELA şi IGNA RADU SORIN
31-05-201970privind acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2019
31-05-201969privind aprobarea exproprierii unor terenuri, proprietate privată a oraşului Geoagiu, pentru realizarea lucrării de utilitate publică, de interes national “Reabilitarea liniei c.f. Braşov – Simeria, componentă a coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu – Simeria”
31-05-201968privind inventarierea în domeniul privat al orașului Geoagiu a imobilului teren și construcție – casă de locuit, înscris în CF 1099 Aurel Vlaicu, nr. top. 302/5/1
31-05-201967privind inventarierea în domeniul public al orașului Geoagiu a imobilului teren și construcție – Școală Primară Geoagiu Băi, înscris în CF 65661 Geoagiu
31-05-201966privind aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren, proprietatea privată a orașului Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste terenuri
31-05-201965privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietatea privată a orașului Geoagiu în suprafață de 2.552 mp, înscris în CF 65698 Geoagiu
31-05-201964privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor, a terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
31-05-201963privind stabilirea unor restrictii de circulatie în staţiunea Geoagiu Băi, oraş Geoagiu
31-05-201962privind suplimentarea sumei alocate Programului anual propriu, aferent anului 2019, pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al orașului Geoagiu, Cultelor religioase recunoscute de lege, care işi desfăşoară activitatea in orașul Geoagiu
31-05-201961privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Asociaților la ADI AQUA PREST Hunedoara
31-05-201960privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I anul 2019
31-05-201959privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018
31-05-201958privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie – august 2019
31-05-20190Incheiat azi 31.05.2019 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
23-05-2019244DISPOZITIA nr. 244 /2019 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 31.05.2019, ora 11,00
10-05-201957privind închirierea, prin atribuire directă, a suprafeței de 25 ha pajiște, aflată în domeniul privat al orașului Geoagiu
10-05-20190Incheiat azi 10.05.2019 in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Geoagiu
07-05-201956privind alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans modern „The Power”a Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu la Festivalul Transnațional de Dans Millenium LegenDancers
07-05-20190Incheiat azi 07.05.2019 in sedinta de indata a Consiliului Local al orasului Geoagiu
18-04-2019219DISPOZITIA nr. 219 /2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral în vederea desfăşurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European, din data de 26 MAI 2019
17-04-201955privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietatea privată a orașului Geoagiu în suprafață de 840 mp, înscris în CF 65691 Geoagiu
17-04-201954privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor, a terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
17-04-201953privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
17-04-201952privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2018/2019
17-04-201951privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentelor cultural- artistice din sem. I – 2019
17-04-201950privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020
17-04-201949privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2019
17-04-201949Aenxa la HCL 49/2019
17-04-201948privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2019
17-04-201948Aenxa la HCL 48/2019
17-04-20190Incheiat azi 17.04.2019 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
09-04-2019180D I S P O Z I T I A nr. 180 / 2019 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 17.04.2019, ora 11,00
29-03-201947privind aprobarea efectuării unor cheltuieli în domeniul culturii
29-03-201946privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
29-03-201945privind scoaterea din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, din proprietatea privată a oraşului Geoagiu
29-03-201944privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu
29-03-201943privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Geoagiu a terenului în suprafață de 840 mp, înscris în CF 65691 Geoagiu
29-03-201942privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu
29-03-201941privind stabilirea cuantumului unei burse si a numarului burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în anul 2019
29-03-201940privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anii 2018 și 2019, către Asociaţia FLAG (Fishing Local Action Grup- Grup de acţiune locală pentru pescuit) din bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora
29-03-201939privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT pentru “FERMĂ PENTRU BOVINE DE CARNE, ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI ÎMPREJMUIRE” în oraş Geoagiu, jud. Hunedoara, beneficiar: PFA – OANCEA DIANA IOANA, CUI 38226332
29-03-201938privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT pentru “FERMĂ PENTRU BOVINE DE CARNE, ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI ÎMPREJMUIRE” în oraş Geoagiu, jud. Hunedoara, beneficiar: PFA – OANCEA DIANA IOANA, CUI 38226332
29-03-201938Anexa la HCL38/2019
29-03-201937privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului Geoagiu în vederea instalării, întretinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice in subteran
29-03-201936privind înființarea Direcției de Asistență Socială, fără personalitate juridică
29-03-201936Anexa 1 la HCL 36/2019
29-03-201936Anexa 2 la HCL 36/2019
29-03-20190PROCES – VERBAL Incheiat azi 29.03.2019 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
26-02-201935privind aprobarea diminuării suprafeţei terenului înscris în CF 65674, proprietate privată a oraşului Geoagiu
26-02-201934privind acordarea “ Diplomei de Aur” şi a unei prestații sociale financiare în cuantum de 200 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor din Geoagiu care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă
26-02-201933privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu si ai comunitatii locale în cadrul Comitetul Director al Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu
26-02-201932privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Geoagiu pentru anul 2019
26-02-201931 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru „AMENAJARE INCINTĂ, CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL DE TIP SUPERMARKET, ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE PANOU PUBLICITAR” în oraş Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr.156, jud. Hunedoara beneficiar: SC NARODOT CONSTRUCT SRL, CUI RO 10135897
26-02-201930privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
26-02-201929privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață 152 mp, înscris în CF 62554 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, către SC Agrementul Pașca SRL, în vederea extinderii construcțiilor de pe terenul alăturat
26-02-201928privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu
26-02-201927privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 287 mp, înscris în CF 65674, proprietate privată a orașului Geoagiu, către Biserica Creștină după Evanghelie, proprietarul construcției edificate pe acest teren
26-02-201926privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul oraşului Geoagiu, sat Geoagiu Bai, jud. Hunedoara, înscris în CF 65390 Geoagiu
26-02-201925privind aprobarea trecerii unor terenuri din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu
26-02-201924privind aprobarea efectuării unor cheltuieli în domeniul culturii
26-02-201923privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2019, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membru
26-02-201922privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Agricol ”Al. Borza” Geoagiu
26-02-201921privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2019/2020
26-02-201920privind modificarea şi completarea HCL Geoagiu nr. 72/2012 privind stabilirea obligaţiilor, responsabilităţilor şi sancţiunilor pentru faptele săvârşite de instituţii publice, agenţi economici şi cetăţeni în domeniul bunei gospodăriri a oraşului Geoagiu
26-02-201919privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să beneficieze de reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale, conform OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare
26-02-201919Anexa la HCL 19/2019 - LISTA CU PERSOANELE CARE BENEFICIAZA DE 50% REDUCERE LEGEA MOTULUI
26-02-201918privind stabilirea satelor aparținătoare orașului Geoagiu care fac parte din zona Munților Apuseni
26-02-201917privind aderarea Orașului Geoagiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”
26-02-201917Anexa la HCL 17/2019 - ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ”
26-02-201917Anexa la HCL 17/2019 - STATUTUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ”
26-02-201916privind convocarea Adunarii Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu și numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății
26-02-201915privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie – mai 2019
26-02-20190PROCES – VERBAL Incheiat azi 26.02.2019 in sedinta ordinara a Consiliului Localal orasului Geoagiu
18-02-2019131D I S P O Z I T I A nr. 131 / 2019 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 26.02.2019, ora 11,00
22-01-20199privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul II al anului 2018
22-01-20198privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Orașului Geoagiu pentru anul 2019
22-01-20197privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2019, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
22-01-20196privind acordarea unor scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi terenul aferent acestora, aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice
22-01-20195privind închirierea, prin atribuire directă, a pajiștilor aflate în domeniul privat al orașului Geoagiu
22-01-20195Anexa la HCL 5/2019
22-01-20194privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretar oraş Geoagiu, pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018
22-01-20193privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu
22-01-20192privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit şi rezilierea contractelor de comodat celor care au beneficiat de terenuri pentru construirea de locuinţe în baza Legii nr. 15/2003 şi nu au început lucrările de construcţii în termen de un an de la data primirii terenului, conform obligaţiilor asumate
22-01-20192Anexa la HCL 2/2019
22-01-201914privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Geoagiu pentru anul 2019
22-01-201913privind aprobarea restituirii sumei de 92.106 lei către SC Expo-Trans NMN SRL, din bugetul local al orașului Geoagiu pe anul 2019
22-01-201912privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
22-01-201911privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
22-01-201910privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech