Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Duminică, 28 Mai 2023
A+ R A-

Anunțuri

Selectați anul :


Anunțuri pe anul 2023

Document Data Titlu
24/05/2023ANUNȚ : Conform, LEGii nr. 123 din 15 mai 2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pana la data de 20 noiembrie 2023 se pot depune cereri la primărie, in vederea obținerii titlului de proprietate pentru persoanele fizice in următoarele condiții:
Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:
a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.
22/05/2023Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 29.05.2023
17/05/2023Informare : Ajutor de minims pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum
17/05/2023Informare : Ajutor de minims pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi
16/05/2023INVITAȚIE DE PARTICIPARE: Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție centru comunitar multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală - REST DE EXECUTAT(DOCUMENTAȚIE, CAIET DE SARCINI,FORMULARE)
15/05/2023ANUNȚ privind încasarea taxei de salubrizare in luna MAI 2023
15/05/2023Anunţ privind vânzarea prin licitaţie publică a unor terenuri, proprietate privată a orașului Geoagiu
15/05/2023ANUNȚ : UAT Orașul Geoagiu în conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) din O.U.G. nr. 34 /2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aduce la cunoștință publică faptul că începând cu data de 15.05.2023 se suspenda concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante . Mai multe informații despre concursurile suspendate puteți citi aici.
12/05/2023CENTRALIZATOR FINAL La concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
10/05/2023REZULTATUL PROBEI INTERVIU La concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 10.05.2023
08/05/2023REZULTATUL PROBEI SCRISE La examenul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 08.05.2023
05/05/2023UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - consilier, clasa I, gradul profesional superior ID 573512 – Compartimentul Implementare Proiecte din aparatul de specialitate al primarului orasului Geoagiu.
04/05/2023UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - consilier, clasa I, gradul profesional debutant (ID 572382) – Compartiment Cadastru din cadrul Serviciul Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Geoagiu.
04/05/2023UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - referent, clasa III, gradul profesional principal Compartiment Registrul Agricol, Serviciul Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate al primarului orasului Geoagiu
04/05/2023PROCES – VERBAL DE SELECȚIE Încheiat astăzi 03.05.2023 în urma selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție, vacante de inspector gr. IA, referent tr. IA și muncitor calificat, tr. II în cadrul Biroului Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
03/05/2023CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad superior ID 486433 în cadrul Compartimentului Buget, Financiar din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu, din data de 02.05.2023
25/04/2023Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice la 25/04/2023
24/04/2023Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă extraordinară, de îndată, pentru data de 25.04.2023
21/04/2023CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Control Comercial din subordinea Serviciului Registru Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate a Primarului Orașului Geoagiu.
21/04/2023Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 28.04.2023; PROIECTUL ORDINII DE ZI A şedinţei ordinare
20/04/2023PROCES – VERBAL privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, ID 486433- Compartimentul Buget, Financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu
19/04/2023CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Beneficii Sociale din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
18/04/2023ANUNȚ privind încasarea taxei de salubrizare in luna aprilie 2023
11/04/2023A N U N Ț : Orașul Geoagiu, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează: DENUMIREA POSTULUI: inspector, gr. IA ; NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant;NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție;COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Biroul Acțiuni și Lucrări de Interes Local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu;DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână;PERIOADA: nedeterminată
11/04/2023Anunţ privind vânzarea prin licitaţie publică a unor terenuri, proprietate privată a orașului Geoagiu
06/04/2023PROCES – VERBAL privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Beneficii Sociale din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
06/04/2023PROCES – VERBAL privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Control Comercial din subordinea Serviciului Registru Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate a Primarului Orașului Geoagiu
03/04/2023Lista nominală a solicitanților care in anul 2023 au acces la locuințe disponibile pentru tineri, construite prin A.N.L. în orașul Geoagiu
31/03/2023Grafic de colectare deșeuri aprilie-mai 2023
31/03/2023Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă extraordinară, de îndată, pentru data de 03.04.2023
28/03/2023ANUNȚ Primăria orașului Geoagiu, anunță organizarea în data de 02.05.2023, ora 10:00 proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, în baza art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare de:• inspector, clasa I, grad superior ID 486433 în cadrul Compartimentului Buget, Financiar din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu
27/03/2023Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor acte administrative: Proiect de hotărâre nr. 48 / 2023 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și a amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2024.Prin acest proiect de hotărâre se reglementează cuantumul impozitelor și taxelor locale pe anul 2024.
Proiect de hotărâre nr. 49/2023 privind participarea orașului Geoagiu, judetul Hunedoara la parteneriatul LEADER al Grupului de Actiune Locala „Asociația Sargetia Gal 1” in scopul elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, pentru perioada 2023-2027 in vederea sustinerii proiectelor din Planul National Strategic PAC (2023-2027)
24/03/2023Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 30.03.2023
24/03/2023RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu, modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului - pe anul 2022
21/03/2023CENTRALIZATORUL FINAL la examenul de recrutare pentru postul contractual de executie, vacant, asistent medical debutant în cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu din data de 21.03.2023
21/03/2023Anunţ privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1505 mp înscris în CF 69030 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, în vederea amenajării unei exploatații agricole
20/03/2023ANUNȚ privind încasarea taxei de salubrizare in luna martie 2023
20/03/2023ANUNȚ privind colectarea deșeurilor voluminoase : Operatorul regional al serviciului public de salubrizare SC SUPERCOM SA va organiza o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase de pe raza orașului Geoagiu, în data de 22.03.2023.
16/03/2023UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de
- consilier, clasa I, gradul profesional debutant ID 404581 - Compartiment Control Comercial din cadrul Serviciul Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Geoagiu;
16/03/2023PROCES – VERBAL DE SELECȚIE a dosarelor depuse pentru concursul de recrutare în vederea ocupării postului contractual de execuție, vacant,asistent medical debutant în cadrul Unității de Îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
14/03/2023UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - Inspector, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT BENEFICII SOCIALE – ID 404591, din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu.
02/03/2023
ANUNȚ APIA : Programare în teren
01/03/2023Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor acte administrative:
Proiect de hotărâre nr. 30/2023 privind participarea UAT Orașul Geoagiu, judetul Hunedoara la parteneriatul LEADER al Asociatiei ,,Grupul de Actiune din Zona Vailor Ampoiului si Muresului,, in scopul elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, pentru perioada 2023-2027 in vederea sustinerii proiectelor din Planul National Strategic PAC (2023-2027)
01/03/2023ANUNȚ : CLUB DE ROBOTICĂ
27/02/2023Orașul Geoagiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022,după cum urmează: DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical debutant ;NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție ; COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
23/02/2023CENTRALIZATORUL FINAL la concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de executie, vacante,de muncitor calificat tr. I în cadrul Compartimentului Acțiuni și Lucrări de interes local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
22/02/2023Informare privind obligațiile deținătorilor de câini
21/02/2023Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară,pentru data de 28.02.2023
20/02/2023PROCES - VERBAL DE SELECȚIE - Încheiat astăzi 20.02.2023 în urma selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de muncitori calificați tr. I în cadrul Compartimentului Acțiuni și Lucrări de interes local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
14/02/2023ANUNȚ privind încasarea taxei de salubrizare in luna februarie 2023
09/02/2023CENTRALIZATORUL FINAL La examenul de promovare în grad profesional superior, funcția publica de consilier, cls. I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor , din data de 09.02.2023
09/02/2023Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor acte administrative:
Proiect de hotărâre nr. 19/2023 privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu, pentru anul de producție 2023
Proiect de hotărâre nr. 20/2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Proiect de hotărâre nr. 21/2023 privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor și a fondului de accesibilizare pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu
Proiect de hotărâre nr. 22/2023 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare
Proiect de hotărâre nr. 23/2023 privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T ORAȘUL GEOAGIU şi ASOCIAŢIA „SALVITAL” Hunedoara
08/02/2023COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA-UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE :HOTĂRÂRE privind aprobarea "Programului de măsuri pentru combaterea cazului de pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de vânătoare 22 Homorod, aparținând AJVPS Hunedoara, de peraza U.A.T Geoagiu, județul Hunedoara"
06/02/2023CENTRALIZATORUL FINAL la examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad debutant în cadrul Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Serviciului Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu, din data de 03.02.2023.
03/02/2023PROCES – VERBAL de afișare a rezultatului probei scrise la examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad debutant în cadrul Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Serviciului Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu, din data de 03.02.2023.
02/02/2023ANUNȚ : Orasul Geoagiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează
DENUMIREA POSTULUI: muncitor calificat tr.I
NUMĂRUL POSTURILOR: 3 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentului Acțiuni si lucrări de interes local din subordinea Direcției de Asistență Socială Geoagiu
02/02/2023ANUNȚ: Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie. Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR, www.returosgr.ro
25/01/2023PROCES – VERBAL privind selecția dosarelor de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Protecția Mediului din subordinea Serviciului Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu
19/01/2023ANUNȚ privind încasarea taxei de salubrizare in luna ianuarie 2023
09/01/2023Primăria orașului Geoagiu anunță organizarea în data de 09.02.2023, ora 10,00, probă scrisă a examenului de promovare în grad profesional a funcționarului publici încadrați în funcții publice de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior după cum urmează:- În cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – din funcția publică de consilier, cls. I, grad profesional asistent
07/01/2023ANUNȚ Concurs de soluții privind atribuirea contractului având ca obiect pentru Servicii de elaborare documentații tehnico-economice SF și PT aferente obiectivului de investiție „Revitalizarea zonei centrale a orașului Geoagiu, județul Hunedoara”
04/01/2023Primăria oraşul GEOAGIU, anunță organizarea în data de 03.02.2023, ora 10:00 proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad debutant în cadrul Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Serviciului Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Geoagiu 1 funcție de execuție de consilier debutant
01/01/2023Lista achizițiilor directe pe lunile 01-12/2022

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 8,30-16,30
Marți : 8,30-16,30
Miercuri : 8,30-16,30
Joi : 8,30-18,30
Vineri : 8,30-16,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech