Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Sâmbătă, 16 Octombrie 2021
A+ R A-

Consultare publică

Selectați anul :


Registrul Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2021

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
22-07-202184PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84/2021 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională, respectiv de creștere a gradului de acces al cetățenilor la ședințele de interes public cu privire la activitatea Primăriei Orașului Geoagiu .primar
12-04-202149PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 49 / 2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022primar
12-04-202148PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 48 / 2021 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Orașului Geoagiu pentru anul 2021primar
05-04-202140PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 40 / 2021 privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS)primar
31-03-202139PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 39 / 2021 privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2021primar
05-02-202126PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 26 / 2021 privind stabilirea ca fiind inoportună înființarea unor activități în cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Geoagiuprimar
11-01-20219PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 9 / 2021 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2021, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareprimar
11-01-20218PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 8 / 2021 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată in semestrul II al anului 2020primar
11-01-20217PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 7 / 2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiprimar
11-01-20216PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 6/ 2021 privind desemnarea reprezentantului Orașului Geoagiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” primar
11-01-20214PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 4/2021 privind avizarea contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Hunedoara și a încheierii acestuia între ADI S.I.G.D. Hunedoara și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP)primar
11-01-20213PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 3 / 2021 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiuprimar
11-01-20212PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 2/2021 privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Branea Petru - Remusprimar
11-01-202119PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 19/2021 privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață 49 mp, înscris în CF 65979 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, către SC Simon Blanpres SRL, în vederea extinderii construcțiilor de pe terenul alăturatprimar
11-01-202118PROIECT DE H O T Ă R Â R E A nr. 18/ 2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 13.293 mp înscris în CF 66785 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, în vederea amenajării unui camping turisticprimar
11-01-202117PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 17/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu si ai comunitatii locale în cadrul Comitetul Director și aprobarea organigramei si statului de funcții al Clubului Sportiv ”Gloria” al oraşului Geoagiuprimar
11-01-202116PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 16 / 2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al Direcției de Asistență Socială Geoagiuprimar
11-01-202115PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 15 / 2021 privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiuprimar
11-01-202114PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 14 / 2021 privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificareprimar
11-01-202113PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 13/2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
11-01-202112PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 12 / 2021 privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
11-01-202111PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 11 / 2021 privind aprobarea reducerii capitalului social la SC Serviciul Public SA Geoagiuprimar
11-01-202110PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 10 / 2021 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020primar
11-01-20211PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 1 / 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie - aprilie 2021 primar

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 8,30-16,30
Marți : 8,30-16,30
Miercuri : 8,30-16,30
Joi : 8,30-18,30
Vineri : 8,30-16,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech