Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Marți, 13 Aprilie 2021
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech


Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Procesul verbal de afisare a concursului de recrutare pentru funcția de referent clasa III gradul personal asistent din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din cadrul Direcției de Asistența Socială Geoagiu
Proces verbal selecție dosare de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu
Rezultat final la examenul de promovare în grad/treaptă profesional a personalului contractual din cadrul Compartimentului Situații de Urgență – din funcția contractuală de execuție – referent, treapta I, gradația 3 în funcția contractuală de execuție – referent, treapta IA, gradația 3
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare se supune consultării publice: PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 40 / 2021 privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS)
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Gospodărie Comunală din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu:- 3 posturi muncitor calificat tr. I
Primăria orașului Geoagiu anunță organizarea în data de 12.04.2021, ora 10,00, probă scrisă a examenului de promovare în grad/treaptă profesional a personalului contractual, după cum urmează: - În cadrul Compartimentului Situații de Urgență – din funcția contractuală de execuție – referent, treapta I, gradația 3 se promovează în funcția contractuală de execuție – referent, treapta IA, gradația 3
Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice la 31/03/2021
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu,modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2020
Selecție dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Gospodărie Comunală din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu:- 3 posturi muncitor calificat tr. I
Măsurile prevăzute în Hotărârea nr. 48 din 26.03.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara privind stabilirea unor noi măsuri în contextul pandemiei de COVID-19 vor intra în vigoare începând cu data de 28.03.2021
COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂRE NR. 48/2021 privind stabilirea unor noi măsuri în contextul pandemiei de COVID-19
COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : Hotărâre Nr. 47/2021 privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor de învățământ din județul Hunedoara
UAT Orașul GEOAGIU organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Implementare Proiecte
UAT Orașul GEOAGIU, organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - consilier, clasa I, grad profesional asistent, ID 541764- Compartimentul Situații de Urgență
UAT Orașul GEOAGIU, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, organizează concurs de recrutare, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de - referent, clasa III, grad profesional asistent, ID 531715- Compartimentul Servicii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu
Informare privind obligațiile și responsabilitățile în domeniul bunei gospodăriri a localității
UAT oraşul GEOAGIU, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Gospodărie Comunală din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu:- 3 posturi muncitor calificat tr. I
Procedură de sistem : comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
INFORMARE: privind reducerea impozitelor și taxelor locale conform OG 27/1996 : Persoanele fizice care au domiciliul stabil şi locuiesc efectiv în cele 11 localități componente ale orașului Geoagiu și dețin în proprietate mai multe clădiri de locuit, pot beneficia de reducerea impozitului pentru o singură clădire - gospodărie.
COMUNICAT privind impozitele si taxele locale la nivelul orasului Geoagiu : În vederea acordării facilităților fiscale invităm toți contribuabilii persoane fizice care au domiciliul stabil şi locuiesc efectiv în cele 11 localități componente ale orașului Geoagiu să depună la sediul Primăriei orașului Geoagiu sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cererea pentru acordarea reducerii impozitelor şi taxelor locale, însoțită de copia actului de identitate, până la data de 28.02.2021
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu,modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2019
Anunț numere de telefon pentru sesizări COVID-19
Plan de măsuri,actualizat, pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID 19 la nivelul orașului Geoagiu
Impozitul pe clădiri - Ghid ilustrativ
Cum plătim impozitul pe clădire - Ghid ilustrativ


Mai multe anunțuri

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
Procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local
Dispoziții ale Primarului

HCL nr.33 din 29/03/2021 - privind aprobarea trecerii terenului înscris în CF 60739 Geoagiu din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu
HCL nr.32 din 29/03/2021 - privind trecerea unor imobile din domeniul privat in domeniul public al orasului Geoagiu
HCL nr.31 din 29/03/2021 - privind scoaterea din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, din proprietatea privată a oraşului Geoagiu
HCL nr.30 din 29/03/2021 - privind stabilirea ca fiind inoportună înființarea unor activități în cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Geoagiu
HCL nr.29 din 29/03/2021 - privind aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren, proprietatea privată a orașului Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste terenuri
bannertehnologiiasistive

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech