Vineri, 27 Aprilie 2018
A+ R A-

Organigrama primăriei

documentAmicPuteți descărca de aici organigrama valabilă începând cu 24/02/2017.        

documentAmicPuteți descărca de aici statul de funcții  valabil începând cu 24/02/2017.         

documentAmicPuteți descărca de aici organigrama valabilă începând cu 20/12/2016.        

documentAmicPuteți descărca de aici statul de funcții  valabil începând cu 20/12/2016.         

documentAmicPuteți descărca de aici organigrama SPCLEP Geoagiu valabilă începând cu 25/11/2016.        

documentAmicPuteți descărca de aici statul de funcții al SPCLEP Geoagiu valabil începând cu 25/11/2016.         

documentAmicPuteți descărca de aici organigrama în format PDF valabilă începând cu 22/12/2015.        

documentAmicPuteți descărca de aici statul de funcții în format PDF valabil începând cu 22/12/2015.         

documentAmicPuteți descărca de aici organigrama în format PDF valabilă începând cu anul 2015.        

documentAmicPuteți descărca de aici statul de funcții în format PDF valabil începând cu anul 2015.         

documentAmicPuteți descărca de aici organigrama în format PDF valabilă începând cu anul 2014.        

documentAmicPuteți descărca de aici statul de funcții în format PDF valabil începând cu anul 2014.         

documentAmicPuteți descărca de aici organigrama în format PDF valabilă începând cu anul 2013.        

documentAmicPuteți descărca de aici organigrama în format PDF valabilă în anul 2012-2013.

organigrama

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen