Luni, 18 Februarie 2019
A+ R A-

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Document HCL nr. Data Titlu
Descarcă 476
19/12/2018
D I S P O Z I T I A nr. 476 / 2018 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Geoagiu pentru data de 19.12.2018, ora 11,00
Descarcă 0
19/12/2018
Incheiat azi 19.12.2018 in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Geoagiu
Descarcă 163
19/12/2018
privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2018
Descarcă 163
19/12/2018
Anexă la HCL 163/2018 - program de investiții
Descarcă 164
19/12/2018
privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului teren, inscris în CF 65418 Geoagiu
Descarcă 165
19/12/2018
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu, începând cu data de 01.01.2019
Descarcă 165
19/12/2018
Anexă la HCL165/2018
Descarcă 166
19/12/2018
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. IV anul 2018
Descarcă 167
19/12/2018
Privind însușirea contractului de achizitie publica avand ca obiect„ Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare constand in: - colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”
Descarcă 465
12/12/2018
D I S P O Z I T I A nr. 465 / 2018 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Geoagiu pentru data de 12.12.2018, ora 1100

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen