Miercuri, 26 Aprilie 2017
A+ R A-

Consultare publică


    Document         Nr.         Data     Titlu
Descarcă     57     21/03/2017 Anunț consultare publică : - PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 57 / 2017 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Oraşul Geoagiu este membru asociat
Descarcă     38     03/03/2017 Anunț consultare publică : PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38 / 2017 privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2017
Descarcă     0     03/03/2017 Anunț consultare publică : proiecte de hotărâri
Descarcă     0     22/02/2017 Anunț consultare publică : proiecte de hotărâri
Descarcă     0     21/02/2017 Anunț consultare publică : proiecte de hotărâri
Descarcă     0     03/02/2017 Anunț consultare publică : proiecte de hotărâri
Descarcă     0     31/01/2017 Anunț consultare publică : PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8,10/2017 privind aprobarea preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă     10     31/01/2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10/2017 privind aprobarea preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă     25     29/12/2016 AMENAJARE ȘI DOTARE PARC DE AGREMENT ORAȘ GEOAGIU, JUDEȚUL HUNEDOARA : FISA CADRU DE PREZENTARE PROIECT
Descarcă     26     29/12/2016 AMENAJARE ȘI DOTARE PARC DE AGREMENT ORAȘ GEOAGIU, JUDEȚUL HUNEDOARA : PLANSA
Descarcă     0     27/12/2016 Anunț consultare publică
Descarcă     118     22/12/2016 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 118 / 2016 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a oraşului Geoagiu pe anul 2017
Descarcă     119     22/12/2016 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 119 / 2016 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2017
Descarcă     23     15/11/2016 Primăria Orașului Geoagiu organizează ședința publică cu privire la proiectul „CREAREA DE FACILITĂȚI PENTRU RECREERE ȘI AGREMENT ÎN STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI”
Descarcă     22     17/10/2016 Primăria Orașului Geoagiu lansează în consultare publică propunerea de proiect „CREAREA DE FACILITĂȚI PENTRU RECREERE ȘI AGREMENT ÎN STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI”
Descarcă     21     22/04/2016 Consultare publică: Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei FLAG din bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora
Descarcă     20     21/03/2016 Consultare publică:PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 42/ 2016 privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza u
Descarcă     19     23/12/2015 Consultare publică : "PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU PE ANUL 2016"
Descarcă     18     28/07/2015 Cosultare publică proiecte de hotărâri ale Consiliului local
Descarcă     17     20/07/2015 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUDEŢUL HUNEDOARA.
Descarcă     16     10/06/2015 Consiliul Local al Orasului Geoagiu, în calitate de beneficiar al Planului Urbanistic General al orasului Geoagiu, informeaza publicul si factorii interesati cu privire la etapa finalizarii propunerilor preliminare ce vor fi supuse procesului de avizare p
Descarcă     15     15/04/2015 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ - FERMA PISCICOLA DE AGREMENT, sat Gelmar.
Descarcă     14     06/04/2015 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ - FERMA PISCICOLA DE AGREMENT, sat Gelmar.
Descarcă     12     18/03/2015 Planificarea procesului de informare şi consultare a publicului privind iniţierea, elaborarea, aprobarea şi monitorizarea implementării PUZ –FERMA PISCICOLA DE AGREMENT, sat Gelmar.
Descarcă     13     18/03/2015 INTENTIE DE ELABORARE PUZ - Realizare FERMA PISCICOLA DE AGREMENT, sat Gelmar.
Descarcă     11     25/11/2014 Raport de informare şi consultare a publicului pentru documentaţia PUZ: “Extindere hală de producţie şi sediu administrativ” în intravilan Geoagiu, Calea Romanilor, nr. 28, judeţul Hunedoara
Descarcă     10     16/10/2014 Primăria oraşului Geoagiu anunţă CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL “Extindere hală de producţie şi sediu administrativ”, în Geoagiu, Calea Romanilor, nr. 28
Descarcă     9     10/10/2014 ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE de către APM a proiectului „EXTINDERE CONDUCTĂ DE APĂ POTABILĂ PE STRADA PINULUI DIN STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ A CĂTUNULUI POENARI, APARȚINĂTOR ORAȘULUI GEOAGIU, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Descarcă     8     01/07/2014 ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU
Descarcă     7     27/08/2013 Anunt public PUZ - sat Aurel Vlaicu
Descarcă     6     18/06/2013 Anunt public PUZ
Descarcă     5     11/02/2013 Anunt public PUG
Descarcă     4     04/04/2012 Anunt public PUG
Descarcă     1     15/09/2011 PUZ: Stoicuta Maria Mihaela
Descarcă     2     03/08/2011 PUG - intentia de realizare a unui nou Plan urbanistic General
Descarcă     3     15/06/2011 PUZ Carp Tincuta

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen