Luni, 18 Februarie 2019
A+ R A-

Consultare publică


    Document         Nr.         Data     Titlu
Descarcă     0     18/12/2018 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 168 / 2018 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2019, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare .PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 169 / 2018 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Orașului Geoagiu pentru anul 2019.PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 170 / 2018 privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 171 / 2018 privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă     0     10/09/2018 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 116/ 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 ; PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 117/ 2018 privind aprobarea taxelor speciale pentru funcționarea unor servicii publice
Descarcă     0     09/08/2018 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 102 /2018 privind stabilirea unor restrictii de circulatie în staţiunea Geoagiu Băi, oraş Geoagiu
Descarcă     0     12/06/2018 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 82 / 2018 privind aprobarea taxei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului de Stare Civilă,PROIECT DE H O T A R A R E nr. 86 / 2018 privind acordarea “ Diplomei de Aur” şi a unei prestații sociale financiare în cuantum de 200 lei, din bugetul local pe anul 2018, cuplurilor din Geoagiu care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 83 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic De Detaliu pentru ,,CONSTRUIRE LOCUINTA P+ M”, în oraş Geoagiu, sat Geoagiu-Băi, str. Vilelor, jud. Hunedoara, beneficiar: Feher Levente şi Feher Liliana,PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 84 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic De Detaliu pentru ”AMENAJARE SPAŢIU COMERCIAL DE TIP FAST FOOD” în oraş Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr.147, jud. Hunedoara, beneficiar: Iovan Alexandru Florin şi Iovan Simina Elena,PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 85 / 2018 privind actualizarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
Descarcă     0     19/01/2018 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 7 / 2018 privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2018
Descarcă     0     19/01/2018 Anexa la PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 7 / 2018 privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2018
Descarcă     0     05/01/2018 UAT Orașul Geoagiu anunţă intenţia de elaborare a Planului urbanistic de detaliu pentru investiţia “Centru comunitar multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală” în Geoagiu, Calea Romanilor.
Descarcă     0     22/12/2017 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. . 179 / 2017 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu
Descarcă     0     08/12/2017 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 172/ 2017 privind aprobarea unor taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice; PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 173 / 2017 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2018, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Descarcă     0     07/12/2017 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 170/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2018/2019
Descarcă     0     07/12/2017 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 171/ 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu, începând cu data de 01.01.2018
Descarcă     0     07/12/2017 Anexa la proiect de HCL : coeficienti de salarizare personal
Descarcă     0     15/11/2017 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 166 / 2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă     0     15/11/2017 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 160/2017 privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă     0     15/11/2017 Anexa la proiect de HCL : preturile de referinta la lemn
Descarcă     0     17/10/2017 -PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 143 / 2017 privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan, proprietate privată a oraşului Geoagiu, în suprafaţă de 532 mp, înscris în CF 64733 Geoagiu, nr. cad. 64733 ; PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 145/ 2017 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Geoagiu pentru anul 2018
Descarcă     0     20/09/2017 PRIMĂRIA ORAȘULUI GEOAGIU ANUNȚĂ INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL IAZ PISCICOL GEOAGIU-BĂI
Descarcă     0     23/08/2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 117 / 2017 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, la care orasul Geoagiu este membru asociat
Descarcă     0     28/07/2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 97 / 2017 privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în oraşul Geoagiu
Descarcă     0     10/07/2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 98/ 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu.
Descarcă     0     10/07/2017 Anexa la PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 98/ 2017 - coeficienți și salarii
Descarcă     0     05/05/2017 - PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 78/ 2017 privind aprobarea documentației „Registrul local al spațiilor verzi din Orașul Geoagiu
Descarcă     73     27/04/2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 73/ 2017 privind aprobarea actualizării Planului de dezvoltare al Oraşului Geoagiu, pentru perioada 2014-2020, din cadrul “Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020 a Oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara”,
Descarcă     72     25/04/2017 Anunț consultare publică : - PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 72 / 2017 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren din proprietatea privată a orașului Geoagiu.
Descarcă     59     29/03/2017 Anunț consultare publică : - PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 59 / 2017 privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice (PIEE) la nivelul orașului Geoagiu, judetul Hunedoara
Descarcă     57     21/03/2017 Anunț consultare publică : - PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 57 / 2017 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Oraşul Geoagiu este membru asociat
Descarcă     38     03/03/2017 Anunț consultare publică : PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38 / 2017 privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2017
Descarcă     0     03/03/2017 Anunț consultare publică : proiecte de hotărâri
Descarcă     0     22/02/2017 Anunț consultare publică : proiecte de hotărâri
Descarcă     0     21/02/2017 Anunț consultare publică : proiecte de hotărâri
Descarcă     0     03/02/2017 Anunț consultare publică : proiecte de hotărâri
Descarcă     0     03/02/2017 Consultare publică asupra proprunerilor preliminare - Plan urbanistic zonal privind amplasare construcție provizorie magazin alimentar
Descarcă     0     31/01/2017 Anunț consultare publică : PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8,10/2017 privind aprobarea preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă     10     31/01/2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10/2017 privind aprobarea preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
Descarcă     0     15/01/2017 Intenție de elaborare PUZ - amplasare construcție provizorie magazin alimentar
Descarcă     25     29/12/2016 AMENAJARE ȘI DOTARE PARC DE AGREMENT ORAȘ GEOAGIU, JUDEȚUL HUNEDOARA : FISA CADRU DE PREZENTARE PROIECT
Descarcă     26     29/12/2016 AMENAJARE ȘI DOTARE PARC DE AGREMENT ORAȘ GEOAGIU, JUDEȚUL HUNEDOARA : PLANSA
Descarcă     0     27/12/2016 Anunț consultare publică
Descarcă     118     22/12/2016 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 118 / 2016 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a oraşului Geoagiu pe anul 2017
Descarcă     119     22/12/2016 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 119 / 2016 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2017
Descarcă     23     15/11/2016 Primăria Orașului Geoagiu organizează ședința publică cu privire la proiectul „CREAREA DE FACILITĂȚI PENTRU RECREERE ȘI AGREMENT ÎN STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI”
Descarcă     22     17/10/2016 Primăria Orașului Geoagiu lansează în consultare publică propunerea de proiect „CREAREA DE FACILITĂȚI PENTRU RECREERE ȘI AGREMENT ÎN STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI”
Descarcă     21     22/04/2016 Consultare publică: Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei FLAG din bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora
Descarcă     20     21/03/2016 Consultare publică:PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 42/ 2016 privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza u
Descarcă     19     23/12/2015 Consultare publică : "PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU PE ANUL 2016"
Descarcă     18     28/07/2015 Cosultare publică proiecte de hotărâri ale Consiliului local
Descarcă     17     20/07/2015 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUDEŢUL HUNEDOARA.
Descarcă     16     10/06/2015 Consiliul Local al Orasului Geoagiu, în calitate de beneficiar al Planului Urbanistic General al orasului Geoagiu, informeaza publicul si factorii interesati cu privire la etapa finalizarii propunerilor preliminare ce vor fi supuse procesului de avizare p
Descarcă     15     15/04/2015 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ - FERMA PISCICOLA DE AGREMENT, sat Gelmar.
Descarcă     14     06/04/2015 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ - FERMA PISCICOLA DE AGREMENT, sat Gelmar.
Descarcă     12     18/03/2015 Planificarea procesului de informare şi consultare a publicului privind iniţierea, elaborarea, aprobarea şi monitorizarea implementării PUZ –FERMA PISCICOLA DE AGREMENT, sat Gelmar.
Descarcă     13     18/03/2015 INTENTIE DE ELABORARE PUZ - Realizare FERMA PISCICOLA DE AGREMENT, sat Gelmar.
Descarcă     11     25/11/2014 Raport de informare şi consultare a publicului pentru documentaţia PUZ: “Extindere hală de producţie şi sediu administrativ” în intravilan Geoagiu, Calea Romanilor, nr. 28, judeţul Hunedoara
Descarcă     10     16/10/2014 Primăria oraşului Geoagiu anunţă CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL “Extindere hală de producţie şi sediu administrativ”, în Geoagiu, Calea Romanilor, nr. 28
Descarcă     9     10/10/2014 ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE de către APM a proiectului „EXTINDERE CONDUCTĂ DE APĂ POTABILĂ PE STRADA PINULUI DIN STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ A CĂTUNULUI POENARI, APARȚINĂTOR ORAȘULUI GEOAGIU, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Descarcă     8     01/07/2014 ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU
Descarcă     7     27/08/2013 Anunt public PUZ - sat Aurel Vlaicu
Descarcă     6     18/06/2013 Anunt public PUZ
Descarcă     5     11/02/2013 Anunt public PUG
Descarcă     4     04/04/2012 Anunt public PUG
Descarcă     1     15/09/2011 PUZ: Stoicuta Maria Mihaela
Descarcă     2     03/08/2011 PUG - intentia de realizare a unui nou Plan urbanistic General
Descarcă     3     15/06/2011 PUZ Carp Tincuta

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen