Joi, 03 Septembrie 2015
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
 • PERMANENTIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE ÎN STAŢIUNEA GEOAGIU-BĂIdocumentAmic
 • 28 AUGUST 2015 :Primaria oraşului Geoagiu organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante, de consilier, clasa I, gradul asistent in cadrul Compartimentului achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului oraşului Geoagiu, judetul Hunedoara documentAmic
 • 15 -16 AUGUST 2015 : ZILELE ORAȘULUI GEOAGIU „SFÂNTA MARIA” documentAmic
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUDEŢUL HUNEDOARA.documentAmic  documentAmic   documentAmic
 • Au fost actualizate Autorizațiile de construire și Certificatele de urbanism la data de 10.06.2015
 • 10/06/2015 : Consiliul Local al Oraşului Geoagiu, în calitate de beneficiar al Planului Urbanistic General al oraşului Geoagiu, informează publicul şi factorii interesaţi cu privire la etapa finalizării propunerilor preliminare ce vor fi supuse procesului de avizare privind noul PUG.documentAmic
 • Lansarea proiectului: CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ STAȚIUNEA GEOAGIU BĂIdocumentAmic
 • Bugetul local al orasului Geoagiu pe anul 2015 documentAmic
 • Lista de investiții pe anul 2015 documentAmic
 • Conferință de presă - 8 august 2014 : partea I , partea a II-a
 • RAPORT privind starea economico-socială a oraşului Geoagiu, modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2013.documentAmic
Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
HCL nr.29 din 25/02/2015 - privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al orasului Geoagiu, domnului HERCZA IEREMIAS
HCL nr.28 din 25/02/2015 - privind stabilirea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014
HCL nr.27 din 25/02/2015 - privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere pentru persoane fizice şi juridice, în oraşul Geoagiu
HCL nr.26 din 25/02/2015 - privind aprobarea nivelului subvenţiilor care se acordă în anul 2015 în aplicarea Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
HCL nr.25 din 25/02/2015 - privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2014/2015 și pentru dotarea Centrului de Documentare și Informare Geoagiu

Turism

Vizitați stațiunea Geoagiu Băi în orice sezon.
Pentru mai multe informații accesați secțiunea Turism a site-ului.


Personalități

Ion Budai-Deleanu , Aurel Vlaicu sau Gavril Todică sunt câteva din personalitățile orașului Geoagiu.
Mai multe informații găsiți în secțiunea Personalități.

Tradiții

Călușarul, șezătorile și clăcile și strigarea peste sat sunt câteva din tradițiile noastre.
(mai multe în secțiunea Localități-Informații generale)

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen

Formular de contact

Email:
Subiect:
Mesaj:
Introduceți rezultatul operației 2+2