Vineri, 01 Iulie 2016
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
  • Impozitul pe clădiri - ghid ilustrativ documentAmic
  • Cum plătim impozitul pe clădire - ghid ilustrativ 2016documentAmic

Mai multe informații

Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
HCL nr.135 din 22/12/2015 - privind aprobarea aderării oraşului Geoagiu la FLAG (Fishing Local Action Grup – Grup de acţiune locală pentru pescuit) din bazinul Mureşului , Secaşelor şi a afluenţilor acestora în vederea participarii la Programul Operaţional Pentru Pescuit Şi Afaceri Maritime 2014-2020 Măsura 3.1 Sprijin Pregătitor pentru infiintarea parteneriatelor public- private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti
HCL nr.134 din 22/12/2015 - privind aprobarea vânzării unui număr de 17640 de acţiuni deţinute de către oraşul Geoagiu la
HCL nr.133 din 22/12/2015 - privind modificarea organigramei si statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu
HCL nr.132 din 22/12/2015 - privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață de 16 mp înscris în CF 64351 Geoagiu, nr. cad. 64351, aferent ramurei forajului F1 de apă minerală, către SC Germisara SA Geoagiu Băi, titularul licenţei de exploatare a izvoarelor minerale din Staţiunea Geoagiu Băi
HCL nr.131 din 22/12/2015 - privind desemnarea responsabilului cu implementarea Măsurii nr. 19 - LEADER din cadrul PNDR 2014-2020, la nivelul oraşului Geoagiu şi a comunităţilor rurale aparţinătoare, în cadrul Asociaţiei Sargeţia GAL 1

Turism

Vizitați stațiunea Geoagiu Băi în orice sezon.
Pentru mai multe informații accesați secțiunea Turism a site-ului.


Personalități

Ion Budai-Deleanu , Aurel Vlaicu sau Gavril Todică sunt câteva din personalitățile orașului Geoagiu.
Mai multe informații găsiți în secțiunea Personalități.

Tradiții

Călușarul, șezătorile și clăcile și strigarea peste sat sunt câteva din tradițiile noastre.
(mai multe în secțiunea Localități-Informații generale)

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881

bannerschengen

Formular de contact

Email:
Subiect:
Mesaj:
Introduceți rezultatul operației 2+2